Daily Archives: 23 Tháng Mười, 2020

8 loại chiến dịch Social Media phổ biến và cách đo lường hiệu quả

Social-media-marketing

Chiến dịch Social Media của bạn thuộc loại nào? Mango Digital kết hợp cùng Buzzmetrics đưa ra danh sách 8 loại chiến dịch Social Media phổ biến để hỗ trợ các thương hiệu dễ dàng điều hướng sáng tạo (Creativity) khi thực hiện một chiến dịch Social Media. 8 loại chiến dịch trên Social Media[…]

Gọi Ngay